Portret van de webmaster Image Logo Portret van de webmeesteres Reageer per E-mail
Ontwerpen: deel 1 Ontwerpen: deel 2 Ontwerpen: deel 3

Home
Screenreaders
Inleiding
Webhosting
Een eigen domeinnaam
Publiceren
Ontwerpen: deel 1
Ontwerpen: deel 2
Ontwerpen: deel 3
Promotie (metatags.nl)
Interactie en Dynamiek
Doctypes
Alle kleuren
Contact
Disclaimer


Experiment online
Web ontwerpen


Publiceren

Alvorens er toe over te gaan je website aan de hele wereld te tonen, wil je natuurlijk weten hoe hij er uit ziet, en of alles werkt. De eerste stap is derhalve de creatie van de site op je eigen computer.
Een website moet een naam hebben. Nadat je die naam hebt bedacht, maak je op je harde schijf een map aan met die naam. In die map komen de .HTMl-bestanden en de eventuele submappen te staan. Deze map bevat dus een getrouwe kopie van de website, zoals die straks op het wereld wijde web zal worden geplaatst. We noemen dit de 'lokale' website.

Uploaden. Om de lokale website op het web te kunnen plaatsen, heb je een programma nodig dat in staat is om bestanden van de ene computer via het internet naar de andere computer te transporteren.
Zo'n programma noemen we een 'File Transport Protocol' (FTP)-cliŽnt.
In wezen is een FTP-cliŽnt niet veel anders dan een e-mail programma.
In plaats van e-mails te versturen, verstuur je nu hele bestanden.
Vergelijk het maar met het versturen van e-mail bijlagen, alleen zonder tussenkomst van de e-mail zelf.
Al weer staan we voor de keus tussen gratis en betaalbaar.
Een zeer toegankelijke FTP-cliŽnt is 'Core FTP Lite'. Dit programma is gratis en is naast toegankelijk ook bijzonder makkelijk te bedienen.
Op het scherm worden 2 boomstructuren getoond: De schijfinhoud van de eigen computer, en de schijfinhoud van de host. Door middel van slepen en neerzetten worden de bestanden van de ene naar de andere computer verplaatst.
Ook een veel gebruikt programma is 'FTP Explorer'. Ook dit programma is in een gratis versie beschikbaar.
Als laatste is het de moeite waard om WinSCP te proberen. Ook dit is een gratis FTP-CliŽnt en zelfs beschikbaar in het Nederlands!
Bij het configureren van deze programma's heb je altijd de gegevens nodig, zoals die zijn verstrekt door je hosting-firma. Dit zijn: 'het ftp-adres van je host, bij voorkeur ook het: IP-adres van de host-computer', 'gebruikersnaam en een wachtwoord'.

BINARY of ASCII. Als je opdracht geeft, om een bestand te kopiŽren, krijg je, afhankelijk van de gebruikte software, vaak de vraag of het protocol gebruik moet maken van de BINARY of ASCII methode. ASCII houdt zich bezig met tekst- en aanverwandte bestanden, terwijl BINARY het transport van applicatie en gecodeerde data voor zijn rekening neemt. Webdocumenten zijn bijna altijd te vergelijken met tekstbestanden, en gebruiken dus meestal de ASCII methode. Programma's en bij voorbeeld muziekbestanden moeten worden gekopieerd met het BINARY protocol. Het verschil zit hem in de aanwezigheid van 'harde returns' in tekstbestanden, die in BYNARY bestanden ontbreken. Omdat je in de meeste gevallen het bestandstype aan de extentie kunt herkennen (.txt of .html voor ASCII bestanden, en .exe of .mp3 voor BINARY bestanden) zijn de meeste FTP programma's vaak zelf in staat om de juiste transport methode vast te stellen. Toch is het prettig om te weten wat er bedoeld wordt, als de vraag om ASCII of BINARY op het scherm verschijnt.

Permissies. Bestanden kunnen worden voorzien van zogenaamde 'permissies'. Hiermee kun je vastleggen wie het bestand mag lezen, veranderen of zelfs uitvoeren. Meestal krijg je hier niet mee te maken, en voldoet het, om de bestanden van je eigen computer met gebruikmaking van het juiste protocol op de server te zetten.
Gebruikers van 'Virtual Private Hosts' zullen echter soms de permissies van bestanden zelf moeten instellen. Het is dan prettig, als je FTP cliŽnt in deze mogelijkheid voorziet.
Permissies worden vaak uitgedrukt in 3-cijferige getallen. 777 betekent, dat iedereen alles met het bestand mag doen, terwijl 755 de meest voorkomende permissie van .html bestanden is. In de UNIX-taal laat je het commando: 'chmod' vooraf gaan aan zo'n getal om de permissie aan te geven. Als je dat woord dus tegenkomt, dan weet je wat er mee bedoeld wordt.

TELNET. Zoals hierboven vermeld, moeten gebruikers van de meer geavanceerde hosting services soms verandringen aanbrengen aan bestandsstructuren op de server.
Ook het aanmaken van bij voorbeeld een database wordt direkt op de server geregeld.
Om processen op de server uit te voeren, heb je direkte toegang tot die computer nodig. Als je server in de States staat, kun je natuurlijk een ticket kopen, en er even heen vliegen. Je neemt plaats aan het toetsenbord van jouw deeltje van de host, en brengt daar de nodige veranderingen aan. Daarna vlieg je gewoon weer terug.
Om kosten en tijd te besparen, is het echter ook mogelijk om op een andere manier contact met de host tot stand te brengen. Via TELNET kun je op de host inloggen, alsof de computer onder je eigen bureau stond. Ook voor telnetten is weer een programma nodig. Het Windows besturingssysteem zorgt in dit geval voor uitkomst. In de programmalijst vindt je onder: Bureau-accessoires\Communicatie het programma 'Hyperterminal'. Dit is een TELNET cliŽnt, die redelijk toegankelijk is voor de meeste screenreaders. Wel is kennis van UNIX commando's nodig om je weg te vinden op de harde schijf van je host. Programma's als 'Hyperterminal' worden 'terminals' genoemd.

Ten slotte. Je hebt nu kennis gemaakt met de meest voorkomende termen die gepaart gaan met het contact tussen jouw computer met de zich daarop bevindende website, en de host computer, die voor de distributie van je website verantwoordelijk is. In de meeste gevallen is basiskennis van de werking van een FTP programma voldoende voor het in stand houden van een eenvoudige website.
Permissies toekennen en TELNETTEN komen om de hoek kijken bij grotere websites.
Het programma 'Arachnophilia', dat we elders zullen behandelen, is naast een prima web editor ook een FTP cliŽnt. Met dit programma kun je de in de lokale map staande pagina's met een paar sneltoetsen naar de server sturen.
Daarbij weet het programma, welke pagina's zijn veranderd na de laatste upload sessie, en zal bij de volgende upload deze pagina's meesturen. Op deze manier kan het niet voor komen, dat je een veranderde of nieuwe pagina wel op de lokale computer hebt staan, maar niet op de server.
Arachnophilia is ook vrij goed in staat, om uit te maken of de ASCII of BINARY transportmodus moet worden gebruikt. Je kunt de lijst van bestandsextenties zelf bijwerken, zodat ook voor exotische bestandstypen het juiste protocol wordt gebruikt. Je kunt met dit programma echter geen pagina's van de server verwijderen, zodat een FTP cliŽnt noodzakelijk blijft.
Het is mogelijk om met behulp van 'Internet Explorer' een FTP-verbinding met je host tot stand te brengen.
Door het adres in de adresbalk in te voeren en je gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen, kun je door op de applicatietoets te drukken, bestande up- en downloaden naar en van je server. Overdrachtsprotocollen zijn echter niet in te stellen, en de algemene ervaring is, dat deze methode vaak niet betrouwbaar is voor het onderhouden van je website.

Kalender Datum:
Laatste wijziging:

Corrie Looijen
© 2010-2015